Gjeografia

El-Power, ka punuar pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit. Për realizimin e kërkesave dhe detyrave ndaj klientëve te saj, kompanisë i është dashur të sigurojë materialet e nevojshme hartografike profesionale, të realizuara me teknologjinë më të lartë që ekziston sot në treg. El-Power zotëron gjithë hartat topografike të Shqipërisë dhe rajonit në formatin dixhital (CAD) dhe fotografime të cilësisë së lartë satelitore.

Projektet Tona te Suksesshme Planifikuese

1. Projektimi i Nst 35kV Cërnaleve.
2. Projektimi i Nst Cërnaleve 1.
3. Projektimi i Linjës 35 kV HC Stravaj – HC Stranik.
4. Projekti i Linjës 110/35 kV Nst 110/10 kV Rexhepaj Kukës – Hc Bele1 & Linjes 35/35 kV HC Bele 1 – HC Cërnaleva.
5. Projektimi i Nst 110 kV HC Sllabinja.
6. Projektimi i Linjës 10 & 35 kV HC Kabashi.
7. Projektimi i Linjës 35 kV HC Shutri & Shebja.
8. Projektim i Linjës 220 kV HC Curraj – Nst 220 kV Fierzë.
9. Projektim i Linjës 35 kV HC Strelca – Nst 35/10 kV Lozhan.
10. Projektim i Linjës 35 kV HC Treska – Nst 35/10 kV Mollas.
11. Projektimi i Linjës 35 kV HC Stravaj – Nst 110/35/10 kV Prrenjas si dhe të traktit të hyrjes në NST 110/35/10 kV Prrenjas.

Te vendosur për te Qene me te Miret...

5
Vite ne Industri
11
Projekte te Perfunduara
14
Specialiste te Kualifikuar
Copyright © 2020 EL-POWER — All rights reserved.